Triển khai nhiệm vụ công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

05:01, 17/01/2020

(LĐ online) - Chiều 17/1/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

(LĐ online) - Chiều 17/1/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị do đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Nhạn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các Ban Tổ chức huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các đảng viên
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các đảng viên
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn; bám sát sự lãnh đạo, chị đạo của thường trực, ban thường vụ cấp ủy các cấp; chương trình công tác năm của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh và cấp ủy cùng cấp. Từ đó, tập trung tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Trong năm 2019, công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 764 TCCS Đảng; trong đó, có 280 đảng bộ cơ sở, 484 chi bộ cơ sở với 46.265 đảng viên. Năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 1.550 đảng viên mới. Thời gian qua, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ được kịp thời, đảm bảo đúng theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ. Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, góp phần động viên, khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức phấn đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
 
Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra; chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng TCCS Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; tiếp tục xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Các cụm thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến nêu lên một số kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng thời gian qua và một số nhiệm vụ thời gian tới. Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Trong chương trình hội nghị, các cụm thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
DUY DANH