Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ

11:01, 17/01/2020

(LĐ online) - Sáng 17/1/2020, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ. 

(LĐ online) - Sáng 17/1/2020, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ. 
 
Ông Mai Văn Sự - nguyên Trưởng Công an Thị xã Bảo Lộc đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt
Ông Mai Văn Sự - nguyên Trưởng Công an Thị xã Bảo Lộc đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của thành phố Bảo Lộc. 
 
Theo đó, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”; thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 9,7%. Tỷ trọng giá trị sản xuất phi nông nghiệp chiếm 87%. Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng bình quân hằng năm 12,47%/năm. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn 1.789 đơn vị và có trên 5.500 hộ kinh doanh cá thể.
 
Năm 2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.223,153 tỷ đồng, bằng 103,55% dự toán; thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt 603,504 tỷ đồng, tăng 11,76% so với dự toán. GRDP bình quân đầu người đạt 71,15 triệu đồng (ước năm 2020 đạt 77,4 triệu đồng). Thu nhập bình quân đầu người là 49 triệu đồng/người/năm (bằng 1,1 lần thu nhập bình quân chung của tỉnh).
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo TP Bảo Lộc qua các thời kỳ
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo TP Bảo Lộc qua các thời kỳ
 
Thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, từ đó đã phấn đấu đạt 41/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại II. Hệ thống y tế hoàn thiện từ thành phố đến cơ sở; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 92%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tính chung đạt 66,7 (riêng trường công lập đạt tỷ lệ 84,6%). Có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,9%. 
 
Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và những thiệt hại về người, tài sản. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác phòng chống tham nhũng được đảm bảo, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc vi phạm theo quy định. 
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực về chính trị tư tưởng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến cho sự nghiệp phát triển chung của thành phố Bảo Lộc. Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã thăm hỏi, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ.
 
ĐÔNG ANH - HẢI ĐƯỜNG