Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy

04:01, 02/01/2020

Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020 của Thường trực Tỉnh ủy

Kính mời các đồng chí dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy
 
1. Thành phần:
 
- Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp.
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh
 
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 h00, ngày 05/01/2020 (Chủ nhật)
 
3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu 
Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt)