Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

06:02, 26/02/2020

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc...

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển Đảng khu vực doanh nghiệp tư nhân.
 
Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng hiện có 63 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với 1.915 đảng viên. Trong đó, có 39 TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài với 605 đảng viên. 
 
Để tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó có loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch để phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đưa việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân vào nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối qua các nhiệm kỳ. Cụ thể, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy, các TCCSĐ tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp nói chung và khu vực doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Song song với đó là không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cán bộ lãnh đạo, công nhân, lao động trong doanh nghiệp tư nhân có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của các TCCSĐ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Các nội dung sinh hoạt phải phù hợp với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập TCCSĐ, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động. 
 
Các TCCSĐ, đảng viên trong các doanh nghiệp đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của mình.
 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối luôn gắn liền với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, thông qua các TCCSĐ, chủ doanh nghiệp có thể kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ giúp doanh nghiệp phát triển. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên cũng như vai trò lãnh đạo của các TCCSĐ đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng là điều kiện tốt để tạo thuận lợi cho công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát triển được 13 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 832 quần chúng ưu tú và kết nạp được 541 đảng viên mới, trong đó có 120 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.
 
Đồng chí Trần Tưởng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng ủy Khối đã đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có những giải pháp chủ yếu như chú trọng chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện có thuộc Đảng bộ Khối thực sự là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Từ đó, phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên để đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, tạo được sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng và doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Đảng ủy Khối cũng chủ động nắm bắt thông tin, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tạo nguồn, phát triển Đảng nói riêng. 
 
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo các đồng chí bí thư chi bộ phải tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đối với từng người cụ thể. Phải làm cho quần chúng thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ và vinh dự của công dân khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH: Kết nạp được 82 đảng viên mới
 
Thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân, phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Năm 2019, toàn Đảng bộ Khối đã xét và kết nạp được 82 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Đảng ủy Khối cũng quyết định nâng cấp 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở; chuyển 1 đảng bộ thành chi bộ cơ sở do không còn đủ số lượng đảng viên theo quy định; thành lập mới 2 chi bộ cơ sở, trong đó có 1 doanh nghiệp tư nhân và 1 tổ chức tín dụng. 
 
Tính đến hết năm 2019, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 63 tổ chức cơ sở đảng với 19 đảng bộ, 44 chi bộ cơ sở, 127 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 1.915 đảng viên.
 
NGUYỄN NGHĨA
 
DUY DANH