Đam Rông: Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

06:02, 24/02/2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hương, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đam Rông kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tin thần đoàn kết, đồng thuận tích cực thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Đặc biệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia đóng góp trí tuệ, phản biện xã hội vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể cần đăng ký các công trình sản phẩm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025... 
 
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đã tổ chức thu gom rác thải dọc tuyến đường giao thông.
 
VĂN TÂM