Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn cán bộ năm 2020

06:02, 24/02/2020

Từ ngày 19-21/2, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2020 cho 190 cán bộ, chỉ huy, trợ lý các cơ quan phòng, ban, đơn vị và nhà trường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. 

Từ ngày 19-21/2, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2020 cho 190 cán bộ, chỉ huy, trợ lý các cơ quan phòng, ban, đơn vị và nhà trường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. 
 
Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục vi phạm kỷ luật trong LLVT tỉnh hiện nay; Hướng dẫn chế độ tiêu chuẩn, phương pháp quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự; Bố trí bãi xà, tạ tập thể lực gần nhà ở bộ đội; Thống nhất, sắp xếp chính quy trong phòng ở bộ đội; Thống nhất huấn luyện đội ngũ chiến thuật và cách sử dụng công cụ hỗ trợ...
 
Lớp tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung thực hiện công tác tham mưu huấn luyện, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chỉ huy các cấp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy của các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh Lâm Đồng.
 
TẤN HUY