Đảng bộ Đức Trọng tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp

06:02, 28/02/2020

Để đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã và đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị.

Để đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã và đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị.
 
Nhiệm kỳ qua, Đức Trọng đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện cũng đã tăng đáng kể.
Nhiệm kỳ qua, Đức Trọng đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện cũng đã tăng đáng kể.
 
Ông Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng khẳng định, công tác chuẩn bị cho đại hội là rất quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung tham mưu, thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn về đại hội Đảng, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về triển khai thực hiện Chỉ thị 35 về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi quán triệt, đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, công tác chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Đức Trọng đang được triển khai, thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. Cụ thể: cấp cơ sở sẽ tiến hành đại hội từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước 30/6/2020. Đức Trọng cũng chọn đại hội điểm là Đảng bộ xã Phú Hội (dự kiến tiến hành trong tháng 3/2020) và đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư là Đảng bộ Công an huyện (dự kiến tiến hành trong tháng 4/2020). Hiện, Đảng ủy xã Phú Hội và Đảng ủy Công an huyện cũng đã chỉ đạo hoàn thành dự thảo báo cáo văn kiện, dự thảo báo cáo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đã tổ chức tiến hành lấy ý kiến góp ý cán bộ chủ chốt và Ban chấp hành để trình Đại hội. Ngoài ra, đến nay, các chi bộ trực thuộc các xã, thị trấn đã tiến hành đại hội điểm, đại hội nhiệm kỳ, đã có 90/293 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội. Cấp huyện dự kiến đại hội Đảng vào trung tuần tháng 8/2020.
 
Cùng đó, công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình đại hội cũng đang được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành sau khi thông qua các đề cương chi tiết. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Tiểu ban nội dung đại hội tiến hành xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung vào tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tổ chức hội nghị liên quan góp ý kiến. Đến nay, đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và đã lấp ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ ba; đang chỉnh sửa và tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện...
 
Bên cạnh đó, huyện cũng như các tổ chức cơ sở đảng rất chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trước đại hội thông qua nhiều hình thức như loa đài, báo chí, cờ, băng rôn, tranh cổ động... Kịp thời đấu tranh ngăn chặn các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng của kẻ xấu. Vì vậy, đã tạo được nhiều dư luận tốt và mối quan tâm của Nhân dân về đại hội.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được Huyện ủy Đức Trọng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, huyện luôn bám sát các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Mặt khác, công tác đánh giá cán bộ nói chung (trong 3 năm), đặc biệt là đánh giá nhiệm kỳ đối với cán bộ đương nhiệm của cấp ủy cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, đảm bảo khách quan, đúng nguyên tắc và đúng quy định. Ông Lê Hồng Khánh cho biết thêm: Đến thời điểm này, đề án nhân sự đã rà soát xong công tác quy hoạch, kể cả cấp huyện và cấp cơ sở và đang lập đề án nhân sự để trình lên ban chấp hành. Năm nay, theo quy định, số lượng của huyện Đức Trọng là 41, so với nhiệm kỳ trước giảm 5%; Ban hường vụ dự kiến số lượng là 13, Ủy ban Kiểm tra dự kiến số lượng là 7 ủy viên. Sắp đến, Huyện ủy sẽ họp Ban Chấp hành để quyết cho được số lượng, cơ cấu, tỷ lệ, thành phần tham gia. Hiện, cũng đang đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, cho thấy, các bước đều đảm bảo về chuẩn bị quy trình, nội dung. Năm nay, tổng số đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến là 300 đồng chí, trong đó, nữ 84 đồng chí (chiếm tỷ lệ 28%), dân tộc 42 đồng chí (tỷ lệ 14%), tuổi trẻ 57 đồng chí (tỷ lệ 19%).
 
Tin rằng, với công tác chuẩn bị bài bản, kịp thời, đúng quy định, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.
 
THY VŨ