Đơn Dương hướng tới nhiều mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng năm 2020

06:02, 14/02/2020

2020 là năm diễn ra nhiều nhiệm vụ chính trị lớn, huyện Đơn Dương xác định mục tiêu chung "Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

2020 là năm diễn ra nhiều nhiệm vụ chính trị lớn, huyện Đơn Dương xác định mục tiêu chung “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”. Bởi vậy, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được địa phương này đặt ra và tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. 
 
Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đơn Dương năm 2020. Ảnh: H.My
Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đơn Dương năm 2020. Ảnh: H.My
 
Nhìn lại năm 2019, ngoài những nỗ lực đáng ghi nhận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đây còn là năm đầu tiên huyện Đơn Dương thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025. Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên, Đơn Dương đã lãnh đạo theo hướng tập trung thống nhất, quyết liệt. Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng của toàn thể Nhân dân nên Đơn Dương đã đạt được nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó được xem là tiền đề quan trọng để Đơn Dương thực hiện nhiều mục tiêu đặt ra trong năm 2020.
 
Nói về những thành tựu của Đơn Dương, ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện khẳng định, địa phương đã và đang tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, giai đoạn 2019-2025 đã đạt được những kết quả bước đầu. Cụ thể, Đơn Dương đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của huyện tăng 7,4% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 11 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 2.368 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 177 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ.
 
Để có được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, đi đầu. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như hiệu lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Về nội dung này ông Trương Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương nhấn mạnh: “Năm 2019, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong huyện đã phát huy vai trò, chức năng lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền và đã thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ của TCCSĐ theo quy định của Trung ương. Quy chế hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, chất lượng nội dung sinh hoạt được nâng lên đáng kể”.
 
Theo thống kê, đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ huyện Đơn Dương có 2.500 đảng viên, tăng hơn 108 đảng viên so với cùng kỳ. Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Theo đó, trong năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra được 61 tổ chức đảng và 1.112 đảng viên. Nội dung kiểm tra liên quan đến các nội dung chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ… Bên cạnh đó, công tác giám sát chuyên đề cũng được tiến hành đối với 37 tổ chức đảng và 97 đảng viên. Kết quả, trong năm 2019 đã thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 
 
Bước vào giai đoạn đầu năm 2020, các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế nói chung đã được huyện Đơn Dương xác định rõ và bắt tay thực hiện. Song song với đó, nhiều nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng cũng đã được triển khai. Phó Bí thư Huyện ủy Trương Văn Bình nhấn mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các TCCSĐ và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu... 
 
Năm 2020, Đơn Dương đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên, quan tâm phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn và chi bộ trường học. Tiến hành thẩm định đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên theo đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; không có TCCSĐ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể yếu kém. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm như giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng TCCSĐ và đảng viên được chú trọng, tổ chức bộ máy tiếp tục tinh gọn, đẩy mạnh công tác dân vận thông qua tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
 
HOÀNG MY