Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

06:02, 03/02/2020

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 764 tổ chức cơ sở đảng; 3.275 chi bộ trực thuộc và 46.265 đảng viên đang sinh hoạt...

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 764 tổ chức cơ sở đảng; 3.275 chi bộ trực thuộc và 46.265 đảng viên đang sinh hoạt. Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. 
 
Bộ mặt nông thôn của Đơn Dương đã có nhiều khởi sắc, phát triển.
Bộ mặt nông thôn của Đơn Dương đã có nhiều khởi sắc, phát triển.
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để phát triển địa phương
 
Thời gian qua, Huyện ủy Đơn Dương luôn lãnh, chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Qua đó đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
 
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Đơn Dương đã lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân, phát huy nguồn lực tại chỗ để xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương. Bên cạnh đó, Huyện ủy Đơn Dương cũng chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sử dụng tốt các nguồn vốn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà từ một huyện có xuất phát điểm thấp, nhiều khó khăn thử thách nhưng chỉ sau hơn 5 năm triển khai xây dựng, năm 2015 huyện Đơn Dương đã được công nhận là huyện nông thôn mới thứ 6 của cả nước và đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. Không dừng lại ở những kết quả đạt được, hiện nay, Huyện ủy Đơn Dương đang tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. 
 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế Đơn Dương tiếp tục ổn định và phát triển, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm. Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ trên địa bàn Đơn Dương có bước phát triển khá tốt theo hướng có chọn lọc phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm trên địa bàn tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ tiếp tục được đầu tư phát triển; an sinh và phúc lợi xã hội của Đơn Dương được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được ổn định và nâng cao. Quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Ngoài ra, Huyện ủy Đơn Dương cũng đã tăng cường chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng.
 
Đồng chí Đinh Ngọc Hùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho biết, có được các kết quả quan trọng trên là do sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự vào cuộc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự chung sức, chung lòng của toàn thể Nhân dân.
 
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019.
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019.
 
Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 
 
Đảng bộ Cục Thuế thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Toàn Đảng bộ Cục Thuế Lâm Đồng hiện có 90 đảng viên, chiếm tỷ lệ 67,2% tổng số công chức và người lao động, được tổ chức thành 12 chi bộ trực thuộc. 
 
Những năm qua, Đảng bộ Cục Thuế đã lãnh đạo đảng viên, công chức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu kịp thời cho cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hầu hết đảng viên, công chức trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cải tiến phong cách làm việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với hiệu quả công tác cao. Đảng bộ Cục Thuế đã lãnh đạo đơn vị thực sự đổi mới, năng động sáng tạo, đoàn kết; lãnh đạo điều hành công tác quản lý thu thuế một cách hiệu quả, chất lượng; chống thất thu NSNN trên một số lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm; cải cách thủ tục hành chính; thu ngân sách đạt và vượt dự toán Trung ương và địa phương giao.
 
Trong năm 2019 vừa qua, Đảng bộ Cục Thuế Lâm Đồng đã lãnh đạo đảng viên, công chức thi đua hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách. Cụ thể, thu ngân sách địa phương năm 2019 ước đạt 8.298 tỷ đồng, bằng 110% dự toán trung ương, 103% dự toán địa phương và bằng 115% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu thuế phí đạt 5.250 tỷ đồng, đạt 105% dự toán trung ương, 100% dự toán địa phương và bằng 118,3% so cùng kỳ; số thu do Văn phòng Cục Thuế thực hiện là 4.360,6 tỷ đồng, đạt 102% dự toán địa phương giao và bằng 122% so với cùng kỳ.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh cũng đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến công chức trong toàn ngành, đến các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý thuế, các Luật thuế bổ sung sửa đổi các chính sách, chế độ thuế và các quy trình quản lý thuế mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Đồng thời triển khai “Tuần lễ Hỗ trợ quyết toán thuế 2018” và phối hợp chỉ đạo tập huấn các chính sách thuế mới đến cộng đồng doanh nghiệp, công chức thuế để thực hiện.
 
Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, Đảng bộ Cục Thuế đã được công nhận là tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019.
 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho Đảng bộ Bưu điện tỉnh  và các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho Đảng bộ Bưu điện tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
 
Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển
 
Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, toàn Đảng bộ hiện có 16 chi bộ trực thuộc với tổng số 115 đảng viên. Những năm qua, tuy có nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kế hoạch được ngành và địa phương giao.
 
Thời gian qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và những khó khăn thách thức của doanh nghiệp, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi, các dịch vụ mới mang lại doanh thu cao, trên cơ sở làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, đảm bảo các hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương. Bên cạnh đó, Đảng bộ Bưu điện tỉnh cũng đã quyết liệt chỉ đạo việc đột phá, đổi mới trong công tác kinh doanh, phục vụ, đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ hành chính công; tăng cường hợp tác kinh doanh với các đối tác chiến lược. Ngoài ra, Đảng bộ Bưu điện tỉnh cũng chú trọng chỉ đạo đôn đốc, đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo… Qua đó, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Bưu điện tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Doanh thu của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 đến nay, năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, doanh thu hàng năm của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng là năm 2014 đạt 130 tỷ đồng, năm 2015 đạt 131 tỷ đồng, năm 2016 đạt 149,5 tỷ đồng, năm 2017 đạt 206 tỷ đồng và năm 2018, tổng doanh thu thực hiện đạt 280 tỷ đồng. Riêng năm 2019 vừa qua, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng thực hiện đạt 327,8 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm, lợi nhuận thực hiện đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 455% so với năm 2018, năng suất lao động đạt 390 triệu đồng/người/năm, tăng 19% so với năm 2018. Năm 2019, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cũng đã nộp ngân sách đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 40,7% so với năm 2018.
 
Đồng chí Vũ Xuân Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong những năm tới.
 
DUY NGUYỄN