Đơn Dương: Chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp

06:03, 02/03/2020

Xác định rõ, đại hội Ðảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, ngay từ giữa năm 2019...

Xác định rõ, đại hội Ðảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, ngay từ giữa năm 2019 và đầu năm 2020, Ðơn Dương đã có nhiều nỗ lực để thực hiện cùng lúc các nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương cũng như chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.
 
Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Đơn Dương cũng chú trọng làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương
Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Đơn Dương cũng chú trọng làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương
 
Ông Trương Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đó cũng là cơ sở để xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi vậy, công tác chuẩn bị chu đáo sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công của đại hội. 
 
Theo đó, Huyện ủy Đơn Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi tiết và ban hành tới tận các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Trong kế hoạch chi tiết Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp. Cụ thể, sau khi quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Từ kế hoạch chi tiết của Huyện ủy, bắt đầu từ tháng 8/2019, Đơn Dương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn từ Trung ương tới tỉnh về những vấn đề liên quan tới tổ chức đại hội. Đồng thời, xây dựng và họp các tiểu ban để thực hiện những nội dung liên quan đến công tác nhân sự đại hội, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt các cấp để làm cơ sở cho chuẩn bị nhân sự đại hội. Trong đó, đặc biệt lưu ý tới nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người DTTS. Huyện ủy Đơn Dương cũng đã yêu cầu các tổ chức đảng trong quá trình tổ chức đại hội phải đảm bảo ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian theo quy định. Đồng thời, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong triển khai, đôn đốc, tổ chức thực hiện. Đơn Dương cũng đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cả nhiệm kỳ. Trong đó, đặc biệt đánh giá kỹ cán bộ cấp ủy đương nhiệm và dự nguồn cấp ủy các cấp để làm cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự. Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.
 
Bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu mỗi đảng viên phải tự soi mình trước tập thể, trước Nhân dân để chấn chỉnh những việc làm còn thiếu sót, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. 
 
Đợt này, huyện Đơn Dương cũng tiến hành bố trí điều động, luân chuyển cán bộ theo định hướng cơ cấu, thay thế cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn trước khi tiến hành đại hội.
 
Riêng đối với đại hội cấp cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng bộ cơ sở cũng hướng dẫn cụ thể đối với cấp dưới, đồng thời phân công từng cá nhân phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến đại hội. Công tác chuẩn bị trên là cơ sở để ngay từ đầu năm 2020 Đơn Dương tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, hơn 50% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội. Dự kiến, tất cả sẽ hoàn thành trong tháng 2/2020 để tiến tới đại hội điểm cấp cơ sở tại 3 đảng bộ cơ sở, gồm: xã Ka Đơn, xã Lạc Lâm và Chi bộ Viện Kiểm sát.
 
Phó Bí thư Huyện ủy Trương Văn Bình cho biết thêm: Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ kiểm tra công tác chuẩn bị và trực tiếp chỉ đạo các đội các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy và việc đại hội điểm, thí điểm. Dự kiến việc đại hội điểm sẽ hoàn thành trong tháng 3 để tiến hành rút kinh nghiệm. Từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020 các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội và báo cáo kết quả đại hội về Huyện ủy. Huyện ủy rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp huyện. Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành trong tháng 8/2020.
 
Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Đơn Dương cũng chú trọng làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đồng thời, tập trung khắc phục những thiếu sót và vận dụng kinh nghiệm hay rút ra từ nhiệm kỳ 2015-2020 để từ đó, tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng đó, tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề còn tồn đọng gây bức xúc trong Nhân dân. 
 
Đến nay, mọi bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo đủ các điều kiện theo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng xong dự thảo các văn kiện đại hội và tiến hành lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện; đồng thời, xây dựng và hoàn chỉnh đề án nhân sự, trình Ban Chấp hành để thống nhất số lượng nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
 
HOÀNG MY