Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng ký kết giao ước thi đua

12:02, 28/02/2020

(LĐ online) - Sáng 28/2, tại Sở Giáo dục và Đào tạo - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua số 1...

(LĐ online) - Sáng 28/2, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua số 1. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng và Chính trị viên của 19 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ LLVT tỉnh. 
 
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ LLVT tỉnh kết kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1/Khối Tự vệ LLVT tỉnh kết kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020
 
Đây là đợt ký kết giao ước thi đua đầu tiên của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn. 
 
Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo “Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, thi đua quyết thắng”, nội dung thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 1/Khới Tự vệ LLVT tỉnh là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân khu và Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên chủ trì, chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung tổ chức tốt hoạt động các ngày lễ lớn trong năm; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc… 
 
Một số chỉ tiêu thi đua như: 100% cơ quan, đơn vị trong Cụm tổ chức tốt lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng liên quan, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao, cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp, kiểm tra đánh giá kết quả có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá giỏi…
 
Đại diện các đơn vị trong Cụm đã thảo luận về những nội dung giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020; thủ trưởng các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh đã giải đáp các thắc mắc. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua, tăng cường tổ chức các đợt thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm từng giai đoạn. Qua đó, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020. 
 
TUẤN HƯƠNG