Phối hợp quản lý du khách, người nhập cảnh vào Việt Nam đến Lâm Đồng để phòng chống dịch bệnh Covid-19

05:03, 02/03/2020

(LĐ online) - Chiều nay, 2/3, Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, Trung tâm Y tế Đà Lạt thống nhất các nội dung phối hợp để quản lý các du khách, người nhập cảnh vào Việt Nam đến Lâm Đồng để quản lý theo dõi phòng chống dịch Covid-19 tại TP Đà Lạt nói riêng, cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung.

(LĐ online) - Chiều nay, 2/3, Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, Trung tâm Y tế Đà Lạt thống nhất các nội dung phối hợp để quản lý các du khách, người nhập cảnh vào Việt Nam đến Lâm Đồng để quản lý theo dõi phòng chống dịch Covid-19 tại TP Đà Lạt nói riêng, cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung.
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại hội nghị phối hợp quản lý du khách nước ngoài
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại hội nghị phối hợp quản lý du khách nước ngoài
 
Tại cuộc họp, các ngành, địa phương đã thống nhất việc tiếp tục tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát, theo dõi y tế, báo cáo tình hình du khách nước ngoài trên địa bàn. 
 
Theo đó, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định: Rà soát các trường hợp trở về từ vùng dịch để kịp thời quản lý, cách ly, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19.
 
Thực hiện công tác báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về Sở Y tế - đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để tổng hợp, theo dõi và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Chính phủ theo quy định.
 
AN NHIÊN