Đức Trọng sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

05:05, 18/05/2020

(LĐ online) - Chiều ngày 18/5, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

(LĐ online) - Chiều ngày 18/5, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã trở thành việc làm thường xuyên; ý thức tự giác của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức - viên chức và được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng.
 
Các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhận giấy khen xủa Huyện ủy Đức Trọng
Các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhận giấy khen xủa Huyện ủy Đức Trọng
 
Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Cùng đó, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 và các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra cơ bản đều đạt và vượt; an ninh - chính trị; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, huyện Đức Trọng cũng vừa được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 
 
Các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhận giấy khen xủa Huyện ủy Đức Trọng
Các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhận giấy khen xủa Huyện ủy Đức Trọng
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Huyện ủy Đức Trọng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu, còn lúng túng trong việc chọn khâu đột phá của địa phương, ngành mình để triển khai thực hiện; việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác ở một số đơn vị chưa thật sự đi vào chiều sâu, nhiều mô hình chưa đem lại hiệu quả thiết thực, chưa tạo được sự lan tỏa trong xã hội...
 
Dịp này Huyện ủy đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
T.VŨ