Người sống mãi trong lòng người dân Việt

12:05, 18/05/2020

(LĐ online) - Sáng 18/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)...

(LĐ online) - Sáng 18/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Với hình thức trực tuyến và trực tiếp, đầu cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy;  đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;  đại diện các tầng lớp Nhân dân và đặc biệt là sự có mặt của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trưởng Tỉnh uỷ Lâm Đồng sáng 18/5
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trưởng Tỉnh uỷ Lâm Đồng sáng 18/5
 
Trong diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh: Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta. Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cuộc đời của Người là bản anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước bất khuất, yêu đồng chí, đồng bào và hết lòng hy sinh vì độc lập tự do, phồn vinh thịnh vượng của Tổ quốc. 
 
 Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
https://youtu.be/LKkWzJCxmmc
 
Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Di sản mà Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá, trong đó toả sáng rực rỡ với sức thu phục kỳ diệu là tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy, nhân cách ấy, đạo đức ấy đã và mãi mãi là ngọn cờ tập hợp, ngọn cờ hiệu triệu và cổ vũ cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, hơn 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Năm 2020 là năm thứ tư thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của dân tộc, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh là tập trung phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Mỗi cấp uỷ, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, thật sự tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những lời dạy của Người, thì nhất định Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, khắc phục được những nguy cơ của một Đảng cầm quyền, giữ gìn được bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, tiếp tục được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quân và dân Lâm Đồng phấn đấu vươn lên lao động sáng tạo xây dựng quê hương. Đã có nhiều tập thể, cá nhân nổi bật với những đóng góp hữu ích, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của toàn đất nước. 
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là đồng chí Ya Tin - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ma Đanh (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) và em Trương Bá Bình Phương (học sinh lớp 12 Anh Trường Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt). Ngoài ra, còn 25 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Đây đều là những cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Với tinh thần hết sức long trọng, giản dị và thấm đẫm tình yêu dâng lên Người, Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta sống, lao động và học tập theo gương Bác, người suốt đời vì non nước Việt Nam. 
 
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
DIỆP QUỲNH - CHÍNH THÀNH