Tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường mới

04:06, 30/06/2020

Tính đến đầu tháng 6/2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Hiện tại, Đảng bộ TP Bảo Lộc đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 8 - 10/7 tới đây.

Tính đến đầu tháng 6/2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Hiện tại, Đảng bộ TP Bảo Lộc đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 8 - 10/7 tới đây.
 
Lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
Lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
 
Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 96-KH/TU ngày 9/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Bảo Lộc đã ban hành Kế hoạch số 102-KH/ThU ngày 30/8/2019 về “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại thành phố.
 
Cùng với việc quán triệt, triển khai nội dung các văn bản của cấp trên; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố còn quyết định thành lập các tiểu ban để phục vụ công tác tổ chức đại hội ở thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã chọn Đảng bộ phường Lộc Tiến và Chi bộ Trường THPT Chuyên Bảo Lộc là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ; chọn Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị TP Bảo Lộc tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội. 
 
Sau đại hội điểm của Đảng bộ phường Lộc Tiến được tổ chức vào ngày 19-20/3, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo các điều kiện tổ chức đại hội. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội từ ngày 4/5 và hoàn thành trước ngày 30/5. Riêng đối với 10 xã, phường còn lại, tổ chức đại hội thống nhất thời gian vào ngày 4-5/6. Đây là điểm mới của nhiệm kỳ này, đã tạo không khí lan tỏa trong toàn dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đến ngày 5/6, 69/69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo theo đúng quy định và cơ cấu đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Đây chính là cơ sở để Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI thành công, tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường mới. 
 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Bảo Lộc, đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Trên cơ sở chương trình đại hội quyết định thông qua, đoàn chủ tịch đã có phân công công việc cụ thể cho các thành viên, điều hành bằng văn bản, thể hiện sự chu đáo, đã xử lý các tình huống nảy sinh trong quá trình đại hội. Đặc biệt, quy trình bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo các nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn, đủ số lượng, cơ bản đúng dự kiến và hướng dẫn của cấp trên. Các đại hội diễn ra nghiêm trang, thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn. Đa số các tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, ý kiến phát biểu tại đại hội diễn ra sôi nổi, có chất lượng, theo quy chế và nội quy của đại hội, thể hiện tâm huyết của đảng viên đối với đại hội. Có nhiều ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ thành phố. Đối với đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt yêu cầu và hướng dẫn cấp ủy cơ sở về quy trình chuẩn bị nhân sự; cung cấp danh sách quy hoạch cấp ủy để đảng viên có cơ sở thảo luận, giới thiệu từ các chi bộ, ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt các đoàn thể quần chúng ở địa phương nên công tác chuẩn bị nhân sự trình đại hội đảm bảo tính dân chủ, tạo sự thống nhất cao.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhận xét: Đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc đã có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu tuyên truyền trực quan sinh động đến công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị được chuẩn bị rất tốt, nhất là việc xác định phương hướng trong 5 năm tới rất rõ ràng và cụ thể. Nhân sự đại hội đúng cơ cấu 100%, đặc biệt là nhân sự chủ chốt. Đạt được kết quả này là do công tác duyệt đề án nhân sự đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, thành phần nên quá trình bầu cử diễn ra dân chủ. Tất cả các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đều được phân công theo dõi, chỉ đạo đại hội nên tạo được sự đoàn kết, thống nhất và hiệu quả cao. “Nền tảng từ sự thành công trong công tác tổ chức đại hội của 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc chính là tiền đề cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - đồng chí Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh.
 
Hiện tại, TP Bảo Lộc đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 8-10/7. Hiện tại, TP Bảo Lộc đang đẩy mạnh tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI bằng hệ thống các cụm pa nô, áp phích trực quan sinh động. Đặc biệt, tất cả các văn kiện Đại hội đều đã được gởi về các chi bộ để sinh hoạt chuyên đề, đóng góp ý kiến từ tháng 4/2020 với gần 4.000 đảng viên được tiếp cận và đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội. Đến nay, nhiều ý kiến sát thực đã được tập hợp, bổ sung và hoàn thiện cho văn kiện. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Đề án nhân sự cũng được tiến hành nghiêm túc, chu đáo theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng phê duyệt.
 
Theo đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc là sự kiện chính trị được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm, tạo sự lan tỏa tích cực trong Nhân dân. Do đó, bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ khóa VI, TP Bảo Lộc cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tập trung sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khó khăn để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi đại dịch COVID-19 qua đi bằng cách nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết của đại hội các đảng bộ đưa vào cuộc sống.
 
ĐÔNG ANH