Xây dựng Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu

05:07, 01/07/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vinh dự được Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn lựa tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) vinh dự được Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn lựa tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Để đánh giá, nhìn nhận toàn diện các mặt công tác của Huyện ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như xác định mục tiêu, lộ trình xây dựng huyện Đạ Tẻh trong 5 năm tới, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh.
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh. Ảnh: K.P
Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh. Ảnh: K.P
PV: Đồng chí có thể khái quát những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện thời gian qua.
 
Đồng chí NGUYỄN MẠNH VIỆT: Trước hết, cần nhìn nhận trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt công tác lãnh đạo của Huyện ủy đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận cao từ huyện xuống cơ sở, được Nhân dân đồng tình ủng hộ là những tiền đề quan trọng, điều kiện tiên quyết thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, quyết liệt thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nên đã gặt hái được những thành tựu nổi bật khá toàn diện trên các mặt đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Tựu trung việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được đánh giá đều đạt và vượt chỉ tiêu, thậm chí nhiều chỉ tiêu vượt cao so với nghị quyết (NQ) đề ra. 
 
PV: Một số chỉ tiêu cơ bản để thấy sự phát triển của Đạ Tẻh đáng được ghi nhận ra sao, thưa đồng chí?
 
Đồng chí NGUYỄN MẠNH VIỆT: Trong giai đoạn 2015 - 2020, giá trị sản xuất bình quân hàng năm khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 11,79% (NQ từ 11-12%). Và để có được mức tăng trưởng này, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Định hình rõ nét các vùng sản xuất tập trung, cơ cấu cây trồng chuyển dịch nhanh theo hướng tăng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, giảm diện tích cây trồng có hiệu quả thấp. Tổ chức mở rộng vùng sản xuất cánh đồng lớn 1.600 ha, các vùng sản xuất tập trung (cao su, tre tầm vông) và vùng chuyên canh (trồng dâu nuôi tằm) đi đôi với sản xuất theo các quy trình GAP (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ) được chú trọng. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển mạnh chăn nuôi, giao khoán quản lý bảo vệ rừng… Do đó, tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt 1.438,8 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) và tăng 77,6% so với năm 2015. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,25%, cao gấp đôi so với NQ (NQ 4,43%), trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 39,6% cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng. Nếu so với năm 2015, số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp không tăng, nhưng giá trị sản xuất tăng 51% cho thấy: quy mô sản xuất được mở rộng, công nghệ sản xuất được đầu tư, cải tiến. Tương tự, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ bình quân hằng năm tăng 10,3% (NQ 9,52%), đưa tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ đạt 43,97% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Mặt khác, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện trên 3.712 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch, tăng 74,9% so với năm 2015; trong đó, nguồn vốn Nhà nước chiếm gần 912,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình trọng điểm, đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế…
 
Với những kết quả nêu trên có thể khẳng định rằng, tăng trưởng kinh tế của huyện đạt khá, hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đồng bộ dẫn tới nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,38 triệu đồng, đạt 125,35% (NQ 37 triệu đồng), tăng 18,38 triệu đồng so năm 2015. Quan trọng hơn đã góp phần xóa nghèo đạt chỉ tiêu và cho đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,3%, giảm 7,56% so với năm 2015, bình quân hằng năm giảm 1,5%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 3%, giảm 13,1% so với năm 2015 và giảm bình quân hằng năm trên 2,5%. Cùng với đó, huyện đạt tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các lĩnh vực y tế, giáo dục không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và học hành của Nhân dân; đời sống văn hóa mới và nếp sống, sinh hoạt của Nhân dân ngày càng phong phú, chất lượng hơn; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được duy trì, đảm bảo. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng công trình 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng công trình 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻh
 
PV: Đồng chí có thể gợi mở các nội dung mang tính “đột phá và đổi mới” trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy nhiệm kỳ qua?
 
Đồng chí NGUYỄN MẠNH VIỆT: Những “đột phá và đổi mới” trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy nhiệm kỳ qua nằm ở các thành tựu lớn sau đây: 
 
Thứ nhất, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy tinh thần tập thể xây dựng và ban hành 1 chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản” và 4 nghị quyết chuyên đề bao gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu: năng suất, chất lượng, hiệu quả; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên; Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và Nghị quyết về tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tất cả các nghị quyết trên đều thực sự đi vào đời sống, mà trong đó đáng chú ý là việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho Nhân dân. 
 
Thứ hai, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quyết liệt thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn gắn với tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng. Vì vậy, hiện nay huyện đã giảm 2 xã, 29 thôn và tổ dân phố sau sáp nhập. Về mặt con người: Khối Đảng - đoàn thể giảm 17 người, đạt 27,41%; Khối Hành chính nhà nước giảm 11 người, đạt 10,48%; Khối Sự nghiệp công lập giảm 113 người, đạt tỷ lệ 13,65% và cán bộ không chuyên trách giảm 112 người, đạt 51,1%. Cần nói thêm rằng, sau khi sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, mặc dù giảm số lượng đơn vị và con người song huyện vẫn phát huy tính hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.
 
Thứ ba, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Riêng Huyện ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen hai năm 2019, 2020 về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã minh chứng cho sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại địa phương. 
 
Thứ tư, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà cụ thể là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; ban hành kế hoạch, thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng để theo dõi, hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất mà cụ thể là tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 92%, vượt chỉ tiêu NQ.
 
Cuối cùng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm theo quy định; công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của đảng viên được thực hiện thường xuyên; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo nên không có tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, từ đó tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm giảm hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ được nâng cao. 
 
PV: Với những kết quả đạt trong nhiệm kỳ qua, đồng chí có thể phác thảo lộ trình phát triển mà huyện hướng đến trong 5 năm tới? 
 
Đồng chí NGUYỄN MẠNH VIỆT: Với những kết quả đạt được ở trên sẽ là bệ phóng để Đạ Tẻh tiếp tục phát huy lợi thế, thực hiện mục tiêu bao trùm phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Bởi đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu xem như đã “tích hợp” đầy đủ các tiêu chí, chuẩn mực về hệ thống chính trị, hạ tầng kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa và đời sống văn hóa mới của con người Đạ Tẻh. Bởi vậy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra quan điểm phát triển toàn khóa với những nội dung cốt lõi đó là: Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt; phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, phát triển con người, văn hóa là mục tiêu, nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phương châm đề ra để cùng nhau hành động là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo”. Đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp”; triển khai có hiệu quả, chất lượng 5 chương trình trọng tâm, 4 công trình trọng điểm, nhất là thực hiện thắng lợi xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực trong và ngoài huyện, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chung tay xây dựng huyện Đạ Tẻh ngày càng phát triển. 
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí, chúc đại hội thành công! 
 
HỒ XUÂN TRUNG (thực hiện)