HĐND huyện Lạc Dương khóa X tổ chức kỳ họp thứ 12

06:06, 30/06/2020

(LĐ online) - Ngày 30/6, HĐND huyện Lạc Dương khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận bổ sung các chỉ tiêu, nghị quyết và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 cũng như công tác nhân sự.

(LĐ online) - Ngày 30/6, HĐND huyện Lạc Dương khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận bổ sung các chỉ tiêu, nghị quyết và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 cũng như công tác nhân sự.
 
Chia tay các đại biểu miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên UBND huyện
Chia tay các đại biểu miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên UBND huyện
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe UBND huyện trình bày các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2020; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; tờ trình đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2020 trên địa bàn… Đồng thời, nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan. 
 
Các tổ đại biểu đã thảo luận các báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp, tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại hội trường. Kỳ họp đã tiếp thu giải trình của UBND huyện và báo cáo nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong thời gian tới.
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành công tác nhân sự gồm: Miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội đối với ông Đinh Quang Trung do nghỉ hưu; cho thôi Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Tuấn Anh do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Vũ Tuấn Anh – nguyên Trưởng Công an huyện và ông Thân Trọng Toản – nguyên Trưởng phòng Nội vụ; bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế đối với ông Bùi Quốc Huân – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện, thành viên Ban Pháp chế; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Hà Xuân Tùng – Trưởng Công an huyện và ông Nguyễn Duy Quốc – Trưởng Phòng Tư pháp. 
 
Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2020, Nghị quyết thông qua phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 và nguồn vốn xây dựng cơ bản ngân sách huyện (đợt 2) năm 2020…
 
TUẤN HƯƠNG – ĐẠI DƯƠNG