Thành ủy Đà Lạt: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

10:12, 31/12/2020

(LĐ online) - Chiều ngày 31/12, Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát năm 2020...

(LĐ online) - Chiều ngày 31/12, Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát năm 2020. Tham dự có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Quang Tú. 
 
Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị
 
Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ tình hình trong nước, khu vực, trong tỉnh và của thành phố. Tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế; nhất là đại dịch toàn cầu Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố đã tập trung thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao, nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt
 
Trong năm qua, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm và có chuyển biến tích cực. Triển khai kịp thời và hiệu quả việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy, hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và trong Nhân dân có chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
 
Đại biểu lãnh đạo tỉnh, thành phố, các ban, ngành, đơn vị tham dự hội nghị
Đại biểu lãnh đạo tỉnh, thành phố, các ban, ngành, đơn vị tham dự hội nghị
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020 và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và cơ sở. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố, bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp từ thành phố đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.
 
HĐND và UBND thành phố hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 đều được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố được triển khai thực hiện khá bài bản, đúng trọng tâm, trong đó nổi bật là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra những ngành, lĩnh vực quan trọng, địa bàn nổi cộm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đảng bộ thành phố Đà Lạt vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đảng bộ thành phố Đà Lạt vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Tham dự và phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trên đây khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ thành phố, qua đó góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của thành phố năm 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã đạt được trong thời gian qua. Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa; là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đảng bộ thành phố cần gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những trọng tâm trong công tác xây dựng đảng mà Đảng bộ thành phố cần chú trọng đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác tự kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện của tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Thành ủy cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Đổi mới và đi vào thực chất công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương, của tỉnh và thành phố; có giải pháp cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị để tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, đem lại hiệu quả cao nhất, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. 
 
Dịp này, Đảng bộ thành phố Đà Lạt vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt khen thưởng 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020, 05 chi bộ đạt “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 05 năm liền giai đoạn 2016 - 2020, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền giai đoạn 2016 - 2020.
 

 

 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng
 
NGUYỆT THU