Tuyển dụng nhiều công chức, viên chức trong năm 2020

06:12, 30/12/2020

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, trong năm 2020 tỉnh đã tuyển dụng nhiều công chức và viên chức theo quy định.

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, trong năm 2020 tỉnh đã tuyển dụng nhiều công chức và viên chức theo quy định.
 
Cụ thể, với công chức, tỉnh đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt, tuyển dụng được 44 công chức theo đúng quy định, trong đó đợt 1 tuyển dụng 17 trường hợp, đợt 2 tuyển dụng 27 trường hợp. Ngoài ra, tỉnh cũng lên kế hoạch thi tuyển công chức Khối Hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng với 147 chỉ tiêu.
 
Với tuyển dụng viên chức, tỉnh đã thực hiện việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm y tế từ 2015 trở về trước. Có 7 huyện, thành phố gồm Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh, Cát Tiên, Lâm Hà, Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức tuyển dụng và trình tỉnh công nhận kết quả.
 
Trong năm tỉnh cũng thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 26 trường hợp đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
VIẾT TRỌNG