Lạc Dương: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021

07:01, 18/01/2022
(LĐ online) - Ngày 18/01, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, huyện Lạc Dương đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021. 
 
Đặc biệt, trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện tiếp tục được chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập, quán triệt kịp thời nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân. Trong đó, đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện tại địa phương.
 
Công tác tuyên truyền cũng như đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được tăng cường; tích cực, thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 tới các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác trong việc phòng chống dịch bệnh. 
Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; với kết quả đạt được, huyện Lạc Dương vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước có sự đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả. 
 
Lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương. Kịp thời học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và năm 2021 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Qua thực tiễn đã xuất hiện một số mô hình, gương điển hình tiên tiến được các cấp ghi nhận, khen thưởng, trong đó Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tôn vinh trên Đài truyền hình Việt Nam trong chương trình “Hồ Chí Minh – hành trình khát vọng 2021”.
 
Trong năm 2021, đã kết nạp được 47 đảng viên mới, đạt 117,5% kế hoạch so với Nghị quyết của Huyện ủy; trong đó có 26 đảng viên người dân tộc thiểu số, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.426 đồng chí. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 được thực hiện chỉ đạo tốt. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát. 
 
Công tác dân vận chính quyền được chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt; trong đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, hướng về cơ sở, mở rộng dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 
 
Chính quyền đã chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội và giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc, tạo động lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2022.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đề ra. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn có thể kéo dài, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội; để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm 2022 cũng như các nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đề nghị các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị tập trung tốt một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Dịp này, 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra”, 3 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”, 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2021). 1 tập thể và 1 cá nhân được Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội y tế giai đoạn 2012 – 2020”. 
 
TUẤN HƯƠNG