100% thôn, tổ dân phố có tổ chức Đảng

06:09, 20/09/2022
Tại thời điểm 30/6/2017, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1 thôn chưa có tổ chức Đảng là thôn Tôn K’Long B, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh. Tuy nhiên, khắc phục tình trạng này, hiện nay, toàn bộ 1.376 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã có tổ chức Đảng. 
 
Ngoài ra, để khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, Đảng ủy, UBND cấp xã cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng, phát hiện nhân tố mới ở địa phương để giới thiệu bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, do đó số lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên cũng ngày càng tăng. Đến giữa năm 2022, toàn tỉnh còn 588/1376 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên.
 
N.NGHĨA