Tăng cường kiểm tra, giám sát để Đảng thêm vững mạnh

06:12, 02/12/2022
“Bên cạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong Đảng, việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng còn góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên” - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm xác định.
 
Theo đó, ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cùng các cấp ủy, tổ chức xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế của từng tổ chức cơ sở đảng, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và người dân, cũng như xem xét, xử lý các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả quan trọng.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm tiến hành kiểm tra 2 đảng bộ (Đảng bộ xã Lộc Tân và Đảng bộ xã B’Lá) trực thuộc và 3 chi bộ cơ sở (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trường THPT Lộc Thành, Trường THPT Bảo Lâm) việc thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ; việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận, 2 đảng bộ trực thuộc và 3 chi bộ cơ sở đã thực hiện tương đối tốt các nội dung theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở còn tiến hành kiểm tra 23 chi bộ trực thuộc việc thực hiện Quy định 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư khóa XII về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở nhận thấy, 23 chi bộ được kiểm tra đều thực hiện tương đối tốt các quy định tại Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Quy định 55/QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm cũng tiến hành kiểm tra 3 đảng viên (Bí thư Chi bộ Trường THPT Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã B’Lá) và các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 19 đảng viên, các chi bộ cơ sở tiến hành kiểm tra 106 đảng viên về việc thực hiện các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng; xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ; việc thực hiện các kết luật sau kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ và dân vận chính quyền. Qua kiểm tra, các đảng viên đều chấp hành nghiêm các quy định.
 
Bên cạnh việc kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm còn chú trọng đến công tác giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, đảng viên. 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã tổ chức giám sát 2 đảng bộ (Đảng bộ xã Lộc Thành, Đảng bộ xã Lộc Nam), giám sát 3 chi bộ cơ sở (Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm), giám sát 4 đảng viên (Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành) việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng ngân sách Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; và các cấp ủy cơ sở tiến hành giám sát 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, giám sát 6 đảng viên. Theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm và các cấp ủy cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đều thực hiện tương đối tốt.
 
Cũng qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã phát hiện, tiến hành thi hành kỷ luật 1 tập thể (Chi ủy Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm) với hình thức cảnh cáo, kỷ luật 1 đảng viên với hình thức cảnh cáo và các cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 đảng viên (1 cảnh cáo, 1 khiển trách).
 
Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Lâm, cùng các cấp ủy trong Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
 
TRIỀU KA