Lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu 10%, lần 2 là 2%

10:03, 20/03/2013

(LĐ online) - Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và xe gắn máy có dung tích xy lanh đến 100cm3 mức thu phí sử dụng đường bộ là 50.000 đồng/năm. Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 mức phí này là 120.000 đồng /năm.

(LĐ online) - HĐND tỉnh đã quyết nghị tán thành quy định mức thu và điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, gồm: Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo đầu phương tiện; lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng nhôm, quặng bauxit; phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và xe gắn máy có dung tích xy lanh đến 100cm3 mức thu phí sử dụng đường bộ là 50.000 đồng/năm. Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 mức phí này là 120.000 đồng /năm.

Lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu, mức thu là 10%. Đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi mức thu là 2%.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng nhôm, bauxit là 30.000 đồng/tấn…

(Xem bản chi tiết tại đây)

HĐND tỉnh uỷ quyền cho UBND tỉnh căn cứ mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại phí, lệ phí đã được quy định để quyết định chi tiết về đối tượng, mức thu, phương thức thu, nộp đối với từng loại phí, lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

NTN