Chưa xem xét đầu tư một dự án thủy điện tại Đam Rông

05:10, 24/10/2019

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn không đồng ý chủ trương xây dựng Nhà máy Thủy điện Đạ M'rông của Công ty Cổ phần Thủy điện Long Hải trên địa bàn huyện Đam Rông.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn không đồng ý chủ trương xây dựng Nhà máy Thủy điện Đạ M’rông của Công ty Cổ phần Thủy điện Long Hải trên địa bàn huyện Đam Rông.
 
Theo đó, xét văn bản ngày 6/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đạ M’rông của Công ty Cổ phần Thủy điện Long Hải; về việc này UBND tỉnh cho biết: Thực hiện Công điện số 391/CĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Chính phủ đề nghị các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tạm dừng cấp phép đầu tư các dự án thủy điện có sử dụng đất rừng tự nhiên hoặc có tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã dừng thu hút đầu tư các dự án thủy điện nhỏ. Do đó, UBND tỉnh tạm thời chưa xem xét chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đạ M’rông tại huyện Đam Rông của Công ty Cổ phần Thủy điện Long Hải.
 
Khi có chủ trương mới của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư dự án theo quy định.
 
CHÍNH PHONG