Di Linh: 40 hộ nghèo được hỗ trợ bồn nước

06:10, 30/10/2019

Huyện Di Linh vừa bàn giao bồn chứa nước cho 40 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo ở hai xã vùng sâu Gia Bắc và Sơn Điền.

Huyện Di Linh vừa bàn giao bồn chứa nước cho 40 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo ở hai xã vùng sâu Gia Bắc và Sơn Điền.
 
Theo đó, qua khảo sát trong năm 2019, trên địa bàn các xã vùng khó khăn Gia Bắc và Sơn Điền hiện có 40 hộ thuộc diện nghèo có nhu cầu được hỗ trợ bồn trữ nước, nhằm chủ động, đảm bảo phục vụ sinh hoạt và nhất là đối phó trong mùa khô sắp đến. Thực hiện chương trình hỗ trợ trên, hai xã Gia Bắc và Sơn Điền được Nhà nước phân bổ kinh phí hỗ trợ 40 bồn nước (mỗi xã 20 bồn chứa nước, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí) có dung tích 500 lít/bồn, với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đến nay, huyện Di Linh đã bàn giao toàn bộ số bồn nước nói trên cho bà con.
 
Được biết, đây là chương trình được thực hiện theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 để thực hiện chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
LAM PHƯƠNG