Đơn Dương: Xây dựng 5 kho chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng

06:10, 16/10/2019

Thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương cho biết, trong năm 2019, huyện đã xây dựng được 5 kho lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các địa bàn...

Thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương cho biết, trong năm 2019, huyện đã xây dựng được 5 kho lưu chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các địa bàn. Nội dung này được thực hiện theo lộ trình “thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện”.
 
Những nơi được xây dựng gồm: thị trấn Thạnh Mỹ, thị trấn D’ran, xã Lạc Xuân, Ka Đô, Ka Đơn. Huyện đã tiến hành xác định và đặt 130 bể chứa rác thải, sau đó sẽ có lực lượng tiến hành thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn toàn huyện về các kho này để đem đi xử lý.
 
Được biết, Đơn Dương là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu chí môi trường và đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng.
 
HOÀNG YÊN