Đưa nội dung "Chống rác thải nhựa" vào phong trào thi đua

06:10, 10/10/2019

Chính quyền huyện Lạc Dương đã thông qua chương trình hành động đưa nội chung "Chống rác thải nhựa" vào nội quy, quy chế hoạt động và triển khai các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Chính quyền huyện Lạc Dương đã thông qua chương trình hành động đưa nội chung “Chống rác thải nhựa” vào nội quy, quy chế hoạt động và triển khai các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
 
Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị ở huyện Lạc Dương tiếp tục tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân, cộng đồng dân cư nơi cư trú từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng bao bì ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, đặc biệt như các loại nước uống đóng chai nhựa phổ biến dung tích từ 250 ml đến 1.500 ml. Thay vào đó khuyến khích các sản phẩm có thể tái sử dụng, dễ phân hủy. 
 
Đồng thời các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện Lạc Dương phối hợp tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ... hoạt động trên địa bàn tích cực thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các vật liệu thân thiện với môi trường...
 
MẠC KHẢI