Tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô 2019-2020

06:11, 08/11/2019

Nhằm chủ động các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt dân sinh, ngay từ đầu mùa khô năm 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng được giao chủ trì,...

Nhằm chủ động các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt dân sinh, ngay từ đầu mùa khô năm 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền 12 huyện, thành trong tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm kê nguồn nước, thực hiện tiết kiệm nước, điều chỉnh và phân phối nước hợp lý, cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi…
 
Đồng thời cân đối nguồn cấp nước sinh hoạt tới từng hộ dân trong thôn, xã và địa bàn huyện, thành phố. Trường hợp cấp bách phải sử dụng các xe cứu hỏa, xe quân đội chuyên chở nước sinh hoạt đến từng cụm dân cư…
 
MẠC KHẢI