Hoàn thành chỉnh trang đô thị trước ngày 16/12

05:11, 25/11/2019

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách trong và ngoài nước trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019,...

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách trong và ngoài nước trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ IV.I kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành duy tu, sửa chữa các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn trước ngày 16/12/2019. 
 
Tương tự, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm chỉ đạo nhà đầu tư từ sau ngày 16/12/2019 tạm dừng thi công các công trình, dọn dẹp vật liệu, thiết bị thi công để đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ lễ hội. 
 
Cùng với đó, từ nay đến trước ngày 30/11/2019, UBND thành phố Đà Lạt tích cực chỉ đạo hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan; bổ sung hệ thống biển báo, các vị trí đậu, đỗ xe trật tự, an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông trong dịp lễ hội…
 
MẠC KHẢI