Đam Rông: 26 tỷ đồng xây dựng đường liên xã

06:11, 19/11/2019

Theo kế hoạch được phê duyệt trong 2 năm tới, huyện Đam Rông triển khai thi công hoàn thành xây dựng đường giao thông liên xã Đạ M'rông - Đạ Tông, tổng mức kinh phí dự toán 26 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông. 

Theo kế hoạch được phê duyệt trong 2 năm tới, huyện Đam Rông triển khai thi công hoàn thành xây dựng đường giao thông liên xã Đạ M’rông - Đạ Tông, tổng mức kinh phí dự toán 26 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông. 
 
Đây là công trình giao thông cấp IV, tổng chiều dài hơn 2.860 m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá dày 22 cm, nền đường bằng cấp phối đá dăm dày 16 cm đến 18 cm. Chiều rộng mặt đường 3,5 m, nền đường 6 m - 6,5 m, lề đường mỗi bên từ 1,25 m đến 1,5 m. 
Trên tuyến đường còn xây dựng mới 1 cây cầu sắt dài hơn 24 m, mặt cầu rộng 6 m. Ngoài ra còn xây dựng một số đoạn kè chắn đá chống sạt lở; hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn quốc gia...
 
VŨ VĂN