Cát Tiên triển khai Đề án lắp đặt camera an ninh

04:12, 06/12/2019

(LĐ online) - Sáng 6/12, huyện Cát Tiên đã triển khai thực hiện Đề án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Sáng 6/12, huyện Cát Tiên đã triển khai thực hiện Đề án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện Cát Tiên được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa và từ nguồn ngân sách nhà nước. Hình thức xã hội hóa dự kiện sẽ lắp đặt khoảng 100 camera. Tại mỗi cơ quan, đơn vị lắp đặt ít nhất 1 camera hướng ra khu vực công cộng, đường giao thông; mỗi tổ dân phố lắp đặt từ 5 đến 10 camera, mỗi thôn, buôn lắp đạt từ 3 đến 5 mecara. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2019 và trong quý I/2020 sẽ tiến hành tổng kết đánh giá hiệu quả việc lắp đặt camera an ninh, từ đó tiếp tục vận động lắp đặt đồng bộ ở các vị trí khác. 
 
Còn đối với việc lắp đặt camera từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ lắp đặt 57 camera ở các vị trí trọng điểm, thiết yếu, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian thực hiện bắt đầu từ quý I năm 2020 và sẽ hoàn thành trong quý I năm 2021.
 
Nhận thấy việc lắp đặt camera an ninh là yêu cầu thiết yếu trong điều kiện hiện nay khi mà tình hình tai tệ nạn, tình hình giao thông có chiều hướng phức tạp, nên việc lắp đặt camera sẽ giúp lực lượng công an kiểm soát tốt tình hình, tạo thuận lợi trong việc xác minh đối tượng vị phạm nếu có, qua đó thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xảy ra, nhằm đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Vì những lợi ích trên, Đề án lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện Cát Tiên được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thống nhất triển khai.
 
MAI LAN