120 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới

06:01, 17/01/2020

Trong năm 2019, huyện Lâm Hà triển khai gần 120 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học tại các xã nông thôn mới trên địa bàn. 

Trong năm 2019, huyện Lâm Hà triển khai gần 120 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học tại các xã nông thôn mới trên địa bàn. 
 
Cụ thể, với nguồn vốn trung ương và địa phương bố trí gần 89 tỷ đồng, huyện Lâm Hà đã triển khai xây dựng hoàn thành gần 49 km đường giao thông nội đồng, giao thông trục thôn, ngõ xóm đạt yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới. 
 
Tiếp theo, gần 29 tỷ đồng nguồn vốn địa phương và nguồn vốn lồng ghép, huyện Lâm Hà xây dựng công trình trường học mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ hơn 75%. 
 
Ngoài ra, với hơn 1,2 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp, huyện Lâm Hà tiếp tục tổ chức hỗ trợ đào ao, hồ nhỏ cho từng nhóm hộ nông dân xã nông thôn mới, nâng tỷ lệ hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nguồn nước tưới tiêu hàng năm.
 
VŨ VĂN