Di Linh có gần 6.000 ao, hồ nhỏ do dân đào

06:02, 25/02/2020

Ông Vũ Hồng Long, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, cho biết: Để chủ động công tác chống nắng hạn cho cây trồng, ngay từ đầu năm 2020,...

Ông Vũ Hồng Long, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, cho biết: Để chủ động công tác chống nắng hạn cho cây trồng, ngay từ đầu năm 2020, phòng đã tham mưu cho UBND huyện Di Linh chỉ đạo đơn vị quản lý công trình thủy lợi điều tiết nước một cách hợp lý, hiệu quả; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân nạo vét ao, hồ nhằm chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng; đồng thời, giữ ẩm cho cây bằng cách tỉa cành, tủ gốc, trồng cây che bóng.... Cùng với hệ thống sông, hồ, suối tự nhiên, Di Linh còn có 50 công trình thủy lợi và gần 6.000 ao, hồ nhỏ do người dân tự đào.
 
Từ các nguồn nước tự nhiên, các công trình thủy lợi và các ao, hồ nhỏ, người dân huyện Di Linh đã cơ bản chủ động được nguồn nước phục vụ sản xuất. Theo ông Vũ Hồng Long, huyện Di Linh hiện có khoảng 44.000 ha cà phê, trên 1.000 ha lúa nước, hơn 2.000 ha chè.
 
T.ĐỒNG