Gần 1,6 triệu liều vắc xin phòng bệnh động vật

05:02, 13/02/2020

Theo lịch tiêm phòng năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng cần gần 1,6 triệu liều vắc xin phòng chống các loại bệnh động vật trên địa bàn. 

Theo lịch tiêm phòng năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng cần gần 1,6 triệu liều vắc xin phòng chống các loại bệnh động vật trên địa bàn. 
 
Trong đó nhiều nhất là vắc xin Cúm gia cầm (396.000 liều); tiếp theo gồm vắc xin Tụ huyết trùng, Phó thương hàn (258.900 liều), Dịch tả lợn (258.900 liều), Lở mồm long móng tuýp O cho đàn lợn (257.700 liều), Lở mồm long móng tuýp O và A trên đàn trâu, bò (186.000 liều), Tụ huyết trùng đàn trâu, bò (158.625 liều); còn lại 82.450 liều vắc xin Dại chó. 
 
Được biết, Lâm Đồng triển khai 2 đợt tiêm phòng chính vào tháng 4 và tháng 10, kết thúc và thanh quyết toán lần lượt trong tháng 6 và tháng 11 năm 2020. Ngoài ra còn tiến hành tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới nhập về hoặc bỏ sót trong đợt tiêm phòng chính. Mục tiêu tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm ở Lâm Đồng trong năm 2020 phải đạt tỷ lệ 80% trở lên.
 
VĂN VIỆT