Phần mềm về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp

06:02, 25/02/2020

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty Toucan xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về tình hình hoạt động, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp...

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty Toucan xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về tình hình hoạt động, chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Phần mềm có thông tin tương đối đầy đủ, được cung cấp thường xuyên về tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp, các cơ chế chính sách, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hoạt động bảo vệ môi trường… 
 
Được biết, hiện Lâm Đồng có 10 cụm công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích là xấp xỉ 334 ha, trong đó 6 cụm công nghiệp đã triển khai tương đối hiệu quả, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.
 
D.Q