Phổ biến rộng rãi pháp luật tới cộng đồng

06:02, 17/02/2020

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020...

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tham gia hội nghị cùng đông đảo đại diện Tỉnh hội, đơn vị Hội Luật gia cấp huyện và Chi hội Luật gia toàn tỉnh. 
 
Năm 2019,  Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng kết nạp thêm 33 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 2.908 người. Luật gia các cấp hội ở địa phương đã có 39 lượt góp ý cho 23 dự án luật, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật 1.158 buổi với trên 2 triệu lượt người tham dự, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 269 người. Hội cũng tham gia giám sát thực hiện pháp luật, giám sát giải quyết 494 đơn thư khiếu nại, tham gia hòa giải 464 vụ việc tranh chấp mâu thuẫn, hòa giải thành 301/464 vụ việc. 
 
Trong năm 2020, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao vai trò, thực hiện các hoạt động với mục tiêu đưa pháp luật rộng rãi tới quần chúng, giám sát thực hiện pháp luật, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, hòa giải tại cơ sở.
 
D.Q