Đức Trọng đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

06:02, 14/02/2020

Xác định quản lý tài nguyên khoáng sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, UBND huyện Đức Trọng đã thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý việc khai thác khoáng sản trên địa bàn...

Xác định quản lý tài nguyên khoáng sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, UBND huyện Đức Trọng đã thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, hạn chế thất thoát tài nguyên khoáng sản và tác động xấu đến môi trường sinh thái, đặc biệt là việc khai thác khoáng sản trái phép tại các xã: Phú Hội, Hiệp An, Hiệp Thạnh, N’Thol Hạ,Tà hine, Đà Loan và Đa Quyn… Tổ phản ứng nhanh của huyện thường xuyên túc trực 24/24h nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
 
Bên cạnh đó, huyện cũng luôn tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Huyện đang tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra hồ sơ thuê đất và tiến độ thực hiện dự án của các mỏ đá Dương Phát, Quốc Định, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tại xã N’Thol Hạ; Công ty Lam Hồng tại xã Tân Thành; Công ty Trọng Minh tại xã Phú Hội; Công ty TNHH Kim Sơn Nam và Phượng Đỏ tại  xã Đà Loan.
  
Đối với những trường hợp được cấp phép khai thác, nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất nên việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản đã được thực hiện tốt, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo cơ bản các vấn đề về môi trường, an toàn trong lao động và tình hình an ninh trật tự trong khu vực khai thác.
 
N.MINH