Triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

06:02, 14/02/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 do Chính phủ phê duyệt nhằm hướng đến phát triển nhóm sản phẩm được sản xuất tại nông thôn ở cấp xã, huyện;...

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 do Chính phủ phê duyệt nhằm hướng đến phát triển nhóm sản phẩm được sản xuất tại nông thôn ở cấp xã, huyện; đi sâu chuẩn hóa sản phẩm làng nghề, phát triển ngành nghề nông thôn, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ đó đưa nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Theo đó, các sản phẩm sẽ được gắn từ 1 đến 5 sao; sản phẩm 1 - 3 sao phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm 4 - 5 sao có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu. 
 
Chương trình được triển khai là cơ hội cho các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông thôn khẳng định vị thế
Chương trình được triển khai là cơ hội cho các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông thôn khẳng định vị thế
 
UBND tỉnh cũng đã thành lập hội đồng đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm để tổ chức đánh giá, phân hạng, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Lâm Đồng, công bố và vinh danh các sản phẩm có thứ hạng từ 3 sao trở lên. Tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị  các nhóm sản phẩm có tiềm năng lợi thế: thực phẩm, thảo dược, đồ lưu niệm, dịch vụ, du lịch nông nghiệp, bản sắc văn hóa dân tộc, các sản vật quý.
 
Việc triển khai chương trình sẽ là cơ hội cho các sản phẩm nông thôn, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh tiếp cận với các chuyên gia, nhà khoa học; đặc biệt là với khoa học công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, đổi mới sáng tạo, giúp sản phẩm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao giá trị.
 
QUỲNH UYỂN