285.000 tỷ đồng tín dụng đối phó COVID-19

06:03, 09/03/2020

Cùng với việc NHNN ban hành văn bản tạm thời cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,...

Cùng với việc NHNN ban hành văn bản tạm thời cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời, đưa ra chương trình hỗ trợ tín dụng nếu doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh phục hồi; các ngân hàng thương mại cũng tự cân đối và đăng ký triển khai gói tín dụng 285.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi 0,5-1% để hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
 
Tác động của dịch COVID-19 hiện nay được đánh giá là ảnh hưởng không chỉ riêng với nhóm doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn mà còn cả lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, xuất khẩu, sản xuất, du lịch... Vì vậy, các ngân hàng thương mại tự xác định, xem xét cho vay với khách hàng nào là hợp lý nhất. Đặc biệt, đây là chương trình do các ngân hàng tự nguyện chứ không dùng vốn ngân sách và gói tín dụng trên không áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động không tốt, không có kế hoạch rõ ràng, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. 
 
PHẠM LÊ