Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

06:03, 16/03/2020

Từ 15 giờ chiều 15-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 2.290 đồng/lít đến 2.315 đồng/lít; giảm giá các loại dầu từ 1.353 đồng/kg đến 1.830 đồng/lít.

Từ 15 giờ chiều 15-3, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 2.290 đồng/lít đến 2.315 đồng/lít; giảm giá các loại dầu từ 1.353 đồng/kg đến 1.830 đồng/lít.
 
 
Cụ thể, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.
 
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:
 
- Xăng E5RON92: giảm 2.290 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: giảm 2.315 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 1.750 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 1.830 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.353 đồng/kg.
 
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
 
- Xăng E5RON92: không cao hơn 16.056 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 16.812 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.035 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 11.846 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.501 đồng/kg.
 
Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 
Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 29-2, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 157 đồng/lít đến 253 đồng/lít; Giảm giá các loại dầu từ 102 đồng/kg đến 390 đồng/lít.
 
(Theo nhandan.com.vn)