Hướng dẫn các bước khai báo y tế dành cho đối tượng xuất nhập cảnh tại Việt Nam

06:03, 10/03/2020

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.
 
 
(Theo VTV.vn)