Hệ thống cách ly bốn vòng chống Covid-19 của Việt Nam

10:03, 09/03/2020

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc cách ly là cực kỳ quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng...

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc cách ly là cực kỳ quan trọng nhằm khống chế dịch, không để lây lan dịch trong cộng đồng. Việc cách ly này trực tiếp do người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, ngành y tế hỗ trợ về chuyên môn.

 

Quy trình phân loại bệnh nhân và người tiếp xúc tại Hà Nội
Quy trình phân loại bệnh nhân và người tiếp xúc tại Hà Nội

 

Sơ đồ cách ly y tế đang áp dụng tại Hà Nội
Sơ đồ cách ly y tế đang áp dụng tại Hà Nội

 

 

 

(Theo Bộ y tế và TTXVN)