Lạc Dương đào mới 17 ao, hồ nhỏ

06:03, 11/03/2020

Huyện Lạc Dương vừa thông qua kế hoạch đào mới 17 ao, hồ nhỏ lấy nước tưới cây trồng mùa hạn năm 2020 trên địa bàn...

Huyện Lạc Dương vừa thông qua kế hoạch đào mới 17 ao, hồ nhỏ lấy nước tưới cây trồng mùa hạn năm 2020 trên địa bàn. Trong đó, xã Lát và xã Đạ Chais, mỗi xã đào mới 5 ao, hồ nhỏ. Xã Đưng K’Nớ và xã Đạ Nhim lần lượt đào mới 3 và 4 ao, hồ nhỏ. 
 
Tổng dự toán kinh phí hơn 225 triệu đồng, gồm ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 147 triệu đồng; vốn đối ứng của nông dân hơn 78 triệu đồng. 
 
Quy mô tối thiểu diện tích đào mỗi ao, hồ nhỏ khoảng 500 m2; dung tích 1.500 m3; năng lực cấp nước tưới cây trồng cho 3 hộ dân sản xuất. Ưu tiên đào ao, hồ nhỏ ở khu vực cách xa sông, suối lớn, không có công trình thủy lợi. Ngân sách Nhà nước huyện Lạc Dương hỗ trợ giá trị ca máy đào với tỷ lệ 70% ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn; 50% ở các thôn, xã còn lại.
 
VŨ VĂN