Tăng cường giám sát nâng cao giá trị nhãn hiệu chứng nhận

06:03, 11/03/2020

Nhằm tăng cường quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận, trong 3 ngày qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ...

Nhằm tăng cường quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận, trong 3 ngày qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh” cho nhóm sản phẩm cà phê chế biến, Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Tơ lụa Bảo Lộc” và “Sầu riêng Đạ Huoai”.
 
Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận là việc làm đầu tiên mở cánh cửa để “Tơ lụa Bảo Lộc” bay cao, vươn xa
Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận là việc làm đầu tiên mở cánh cửa để “Tơ lụa Bảo Lộc” bay cao, vươn xa
 
Tại các địa phương, Sở KHCN đã tiến hành kiểm tra các nội dung: tiến độ thực hiện việc xây dựng nhãn hiệu, tình hình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, kiểm tra chất lượng các sản phẩm cà phê, tơ lụa đã hoàn thành, quy trình chăm sóc, thu hoạch, phân phối sầu riêng; kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, chế biến đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Di Linh”, “Tơ lụa Bảo Lộc”, “Sầu riêng Đạ Huoai”.
 
Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, theo từng hạng mục rõ ràng; các cơ sở sản xuất, chế biến được cấp quyền sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận đều tuân thủ theo đúng quy định, quy chuẩn hàng hóa; các sản phẩm hoàn thành đều đạt số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên, có một số thiếu sót nhỏ về việc ghi chép biểu mẫu, báo cáo định kỳ đoàn kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn.
 
Việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ sẽ góp phần nâng cao giá trị các thuơng hiệu “Cà phê Di Linh”, “Tơ lụa Bảo Lộc”, “Sầu riêng Đạ Huoai” là sản phẩm thế mạnh đặc trưng của Lâm Đồng đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
 
QUỲNH UYỂN