Đơn Dương: Độ che phủ rừng đạt hơn 59%

06:05, 18/05/2020

UBND huyện Đơn Dương vừa ký Quyết định phê duyệt diễn biến rừng năm 2019 với tỷ lệ độ che phủ rừng toàn huyện đạt 59,04%, tăng 0,40% so với năm 2018. Tỷ lệ này được tính theo diện tích tự nhiên qua hệ thống phần mềm với 61.032 ha; 

UBND huyện Đơn Dương vừa ký Quyết định phê duyệt diễn biến rừng năm 2019 với tỷ lệ độ che phủ rừng toàn huyện đạt 59,04%, tăng 0,40% so với năm 2018. Tỷ lệ này được tính theo diện tích tự nhiên qua hệ thống phần mềm với 61.032 ha; còn tính theo diện tích tự nhiên của huyện với 61.135 ha thì độ che phủ đạt 58,96%. 
 
Trong tổng số diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đơn Dương năm 2019 được phê duyệt theo phần mềm có hơn 42.460 ha; trong đó, diện tích có rừng hơn 36.050 ha, bao gồm rừng tự nhiên, rừng trồng đã thành rừng. 
 
M.ĐẠO