Đầu tư 15,5 tỷ đồng xây dựng trạm bơm

06:06, 24/06/2020

Từ nguồn vốn Trung ương, đầu năm 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Nghĩa, huyện Đơn Dương được đầu tư nguồn kinh phí 15,5 tỷ đồng để xây dựng và lắp đặt trạm bơm nước theo công nghệ tiên tiến của Đức phục vụ sản xuất cho các thành viên...

Từ nguồn vốn Trung ương, đầu năm 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Nghĩa, huyện Đơn Dương được đầu tư nguồn kinh phí 15,5 tỷ đồng để xây dựng và lắp đặt trạm bơm nước theo công nghệ tiên tiến của Đức phục vụ sản xuất cho các thành viên. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình nông nghiệp Lâm Đồng làm chủ đầu tư, Công ty Hưng Nguyên và Công ty Cổ phần Xây dựng Sóng Thần thi công. Trạm bơm nước Thạnh Nghĩa bao gồm các hạng mục: Nhà điều hành, trạm bơm lắp đặt 2 máy bơm có công suất 690 m3/giây, đường ống dẫn nước phi 50 và phi 30 có chiều dài 5,5 km, đảm bảo nguồn nước tưới cho 105 ha rau thương phẩm của bà con nông dân HTX Nông nghiệp Thạnh Nghĩa. Hiện nay công trình đã và đang được thi công để bàn giao đưa vào sử dụng trong quý III/2020.
 
N.THANH