Đam Rông: Trên 100 gia đình hội viên nông dân đăng ký thoát nghèo

05:07, 03/07/2020

Thực hiện công tác giảm nghèo trong hội viên nông dân năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội vận động hội viên đăng ký thoát nghèo...

Thực hiện công tác giảm nghèo trong hội viên nông dân năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội vận động hội viên đăng ký thoát nghèo. Qua vận động đã có 104 gia đình hội viên đăng ký. Để giúp số hộ này có điều kiện vươn lên thoát nghèo, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đang tích cực hỗ trợ thông qua việc tạo vốn sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó giúp hội viên áp dụng vào sản xuất của gia đình, góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. 
 
Ngoài ra, từ nguồn quỹ Hội đã giúp 27 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay trên 300 triệu đồng không tính lãi, hỗ trợ gần 150 ngày công chăm sóc cây trồng, sửa chữa nhà ở. Qua đó, giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống, từng bước ổn định cuộc sống gia đình và hướng tới thoát nghèo bền vững.
 
LÊ TUẤN