Chiếm gần 66% diện tích 3 loại rừng

12:01, 14/01/2021

Kết quả rà soát 3 loại rừng ở huyện Đạ Tẻh với tổng diện tích gần 34.730 ha, chiếm gần 66% tổng diện tích tự nhiên...

Kết quả rà soát 3 loại rừng ở huyện Đạ Tẻh với tổng diện tích gần 34.730 ha, chiếm gần 66% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, gần 29.628 ha rừng sản xuất và 5.102 ha quy hoạch đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ. 
 
Qua rà soát, huyện Đạ Tẻh cũng đã đưa ra ngoài hơn 397 ha diện tích quy hoạch 3 loại rừng thuộc địa giới hành chính 8 xã: Đạ Kho, Đạ Lây, Đạ Pal... Đây là những diện tích đất của người dân đang được sản xuất nông nghiệp ổn định từ năm 2004 trở về trước. 
 
Đồng thời, huyện Đạ Tẻh cũng đã đưa vào hơn 397 ha diện tích quy hoạch 3 loại rừng, thuộc địa bàn 7 xã gồm Triệu Hải, Quốc Oai, Quảng Trị, Mỹ Đức... Hiện trạng đất các khu vực này nằm liền kề, liền khoảnh với đất quy hoạch lâm nghiệp, đang được người dân trồng cây điều, cây ăn quả và các loại cây trồng lâu năm khác, nhưng chưa đo đạc thành lập bản đồ địa chính, chưa cấp quyền sử dụng đất cho người sản xuất…
 
MẠC KHẢI