Nông thôn mới nơi cây trái ngọt lành

06:01, 25/01/2021

Đức Phổ là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất huyện Cát Tiên tính tới thời điểm hiện tại, với hơn 200 ha...

Đức Phổ là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất huyện Cát Tiên tính tới thời điểm hiện tại, với hơn 200 ha. Ở nơi cây trái ngọt lành đó, bàn tay của những người nông dân hàng ngày chăm bẵm từng gốc chôm chôm, măng cụt đã cùng nhau đắp xây nên diện mạo của một vùng nông thôn mới (NTM) nâng cao.
 
Việc chuyển đổi vườn hộ, vườn tạp sang trồng cây ăn trái giúp người dân xã Đức Phổ cải thiện thu nhập đáng kể
Việc chuyển đổi vườn hộ, vườn tạp sang trồng cây ăn trái giúp người dân xã Đức Phổ cải thiện thu nhập đáng kể
 
Khi người dân là chủ thể
 
Xã Đức Phổ có 5 thôn, 784 hộ với 2.487 khẩu, gồm 10 dân tộc anh em. Năm 2015, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Theo đánh giá của UBND xã, mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã xác định đúng tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của Nhân dân. Chính vì vậy đã nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân.
 
Xác định người dân là chủ thể của chương trình, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện, quyết định sự thành công trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn xã Đức Phổ. Chính vì vậy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã sớm xây dựng kế hoạch, chương trình để tuyên truyền đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Từ đó, giúp đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ nội dung, phương pháp và tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền, vật liệu trong quá trình xây dựng tại địa phương. Đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ,...
 
Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2020, xã Đức Phổ đã huy động được các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, tín dụng và các nguồn vốn khác với tổng số tiền gần 26,77 tỷ đồng. Đồng thời, vận động Nhân dân hiến nhiều mét vuông đất và nhiều loại công trình, cây trồng khác để xây dựng các công trình phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn xã như đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa thôn,...
 
Để phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã Đức Phổ xác định lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn với ứng dụng công nghệ cao. 
 
Đồng thời thúc đẩy, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, nhằm từng bước khai thác ưu thế trung tâm cụm xã. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đã đạt 52,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 7 hộ, chiếm tỷ lệ 0,89%.
 
Theo ông Lê Doãn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã: Thực hiện chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay, bộ mặt nông thôn của địa phương cơ bản được thay đổi toàn diện, khang trang, giàu đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Hệ thống chính trị từng bước được củng cố vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.
 
Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM nâng cao đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Phong trào đã được các thôn buôn, các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên và được cán bộ, Nhân dân đồng tình ủng hộ. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện đạt hiệu quả cao.
 
Bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp ở xã Đức Phổ được xây dựng từ ý thức của mỗi người dân
Bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp ở xã Đức Phổ được xây dựng từ ý thức của mỗi người dân
 
Đường đến “Nông thôn mới kiểu mẫu”
 
Đến cuối năm 2020, xã Đức Phổ cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã NTM nâng cao, kế hoạch đạt xã chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2021. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND xã, một số tiêu chí qua rà soát đánh giá đã đạt nhưng mức độ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, cần tiếp tục quan tâm, tập trung hỗ trợ, củng cố hoàn thiện như giao thông, thủy lợi, y tế, cơ sở vật chất văn hóa.
 
Với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lựa chọn công trình đầu tư phải nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Bên cạnh đó, người dân cũng tham gia tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý vận hành công trình sau đầu tư. Đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đồng thời, ưu tiên tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Để phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2021, xã Đức Phổ lựa chọn nhóm tiêu chí số 6 “xã NTM kiểu mẫu về môi trường” để xây dựng, nâng cao bền vững. Cụ thể, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định; trên 95% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sinh học. Đồng thời, có ít nhất 2 mô hình tuyến đường hoa, cây xanh, đảm bảo là hình mẫu về Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Trung tâm hành chính xã, các công trình phúc lợi công cộng xã, thôn có hàng rào, khuôn viên được trồng xây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa, đảm bảo xanh - sạch - đẹp.
 
Thôn 3, xã Đức Phổ là thôn đầu tiên của huyện Cát Tiên được công nhận khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh. Bộ mặt nông thôn khang trang dưới những vườn trái cây xanh mướt là hình ảnh dễ gây ấn tượng tốt với bất cứ ai lần đầu đến với nơi này. Ông Diệp Đình Danh - Trưởng Thôn 3, chia sẻ: Khi thu nhập, đời sống của bà con được nâng cao thì ý thức, trách nhiệm của họ đồng thời được nâng lên. Mỗi người tự giác giữ gìn cây xanh, đoạn đường trước mặt nhà mình được xanh - sạch - đẹp. Mỗi người gom góp một chút, cố gắng một chút, thì cả thôn sẽ làm được. Bây giờ, ai nấy đều thấy phấn khởi vì được sống trong khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Nhất là điều đó lại được xây dựng từ chính bàn tay của mỗi người, mỗi gia đình.
 
Hiện tại, mô hình của Thôn 3 đã được xã Đức Phổ nhân rộng ra 4 thôn còn lại trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch UBND xã Đức Phổ, ông Lê Doãn Lợi khẳng định: Xuất phát điểm là một xã thuần nông, dân cư bố trí không tập trung, việc xã Đức Phổ đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu là thành quả của rất nhiều công sức, của nhiều người. Thế nên, trong thời gian tới, bên cạnh vai trò chủ thể của Nhân dân, xã Đức Phổ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 
VIỆT QUỲNH