Phấn đấu 99% số phường, xã, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi

06:01, 25/01/2021

Theo mục tiêu phòng, chống dịch bệnh động vật vừa được thông qua, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025, đạt tỷ lệ 99% xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo mục tiêu phòng, chống dịch bệnh động vật vừa được thông qua, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025, đạt tỷ lệ 99% xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). 
 
Tiếp theo là các mục tiêu cần đạt được trong cả giai đoạn năm 2021 - 2025 ở Lâm Đồng gồm: tiêm phòng hàng năm trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm; 100% cơ sở trang trại quy mô lớn áp dụng biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học...
 
Dự toán tổng kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn Lâm Đồng hơn 92,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 17,6 tỷ đồng ngân sách Trung ương; gần 52,8 tỷ đồng ngân sách tỉnh Lâm Đồng; hơn 22 tỷ đồng ngân sách cấp huyện. 
 
Đạt được các mục tiêu trên, đòi hỏi trước hết các cơ sở chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát; kịp thời báo cáo chính quyền và cơ quan thú y địa phương khi phát hiện bệnh trên đàn gia súc, gia cầm...
 
VŨ VĂN